Calmit_Argar_Logo

Impresszum

Calmit Kft.
Székhely: H-2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.
Központi telephely: H-2541 Lábatlan, Rákóczi út 60.
Telefonszám: +36 30 339 1726, +36 33 461 054
E-mail: office@calmit.hu
Képviselő neve: S. Kovács Béla ügyvezető
Cégjegyzékszám: 11-09-026999
Adószám: 10220553-2-11

A weboldal használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek automatikusan elfogadottaknak tekintendők.

Jogi nyilatkozat

Jelen weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Calmit Kft. A weboldal tartalma (termékinformációk, leírások, képek, videók és minden egyéb információ) teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. A weboldalon közzétett üzemeltetői tartalmak részben vagy teljes terjedelemben történő másodközlése, vagy harmadik fél által történő felhasználása csak a jogtulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.

A calmit.hu weboldalon megjelenő termékképek és logók valamint a videó és közösségi média oldalon közétett tartalmak a Calmit Kft. tulajdonát képezik. Ezek a tartalmak a Calmit Kft. partneri szerződéseinek megfelelően használhatók fel a Calmit Kft. partnerei által. A termékképek és logók a calmit.hu oldalról a szerződött partnerek által letölthetőek, de azokon mindennemű változtatás csak a Calmit Kft. előzetes, írásbeli engedélyével történhet.

Felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek

A calmit.hu weboldalt a Calmit Kft. (a továbbiakban üzemeltető) működteti. A calmit.hu weboldal és az egyéb megosztó és közösségi média oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A calmit.hu weboldal és az egyéb megosztó és közösségi média oldalak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg oldalainkat!

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhasználási feltételeket és adatvédelmi irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

A calmit.hu weboldal és az egyéb megosztó és közösségi média oldalak mindig pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A calmit.hu nem garantálja a weboldalon megtalálható funkciók zavartalan és hibamentes működését.

1. Felhasználási feltételek

A szolgáltatást a Calmit Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) a weboldal látogatása ingyenes és személyes adatok megadása nem szükséges hozzá; (b) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, valamint egyéb személyes adatokat; (c) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott.

2. Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja mások zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.

3. Jogosulatlan, nem megengedett felhasználói tevékenységek

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat: (a) a calmit.hu weboldal bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése; (b) a calmit.hu számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking); (c) felhasználókról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve az e-mail címeket); (d) a calmit.hu-ról megszerzett anyagok publikálása; és (e) olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a calmit.hu támogatja vagy hagyta jóvá.

4. Kapcsolódó honlapok

Az üzemeltető weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz az üzemeltető weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért.

5. Adatvédelem, webanalitika és cookie-k

Lásd a Calmit Kft. weboldalán az adatvédelem menüpontban.

6. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az üzemeltető haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.